U Uranie 12/1362, 17000 Praha 7, IČO: 48030597
zaps. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. Dr, vl. 834
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
Vítejte na webu LBD Praha 7Naše internetové stránky vznikly na základě potřeby informovat širokou veřejnost o činnosti a službách Lidového bytového družstva Praha 7 /LBD 7/. Na našich internetových stránkách najdete aktuální nabídku pronájmu bytů, nebytových prostor a služeb, které LBD 7 v souvislosti se správou nemovitostí zajišťuje.


Předmětem činnosti LBD 7 je pronájem bytových a nebytových prostor ve vlastnictví družstva a dále správa bytových a nebytových objektů a pozemků s nimi souvisejících. Správu vykonává v současné době LBD 7 pro 82 bytových objektů /z toho 71 společenství vlastníků jednotek/ a 2 samostatné nebytové objekty.


Správou nemovitostí se LBD 7 zabývá více než deset let a je schopno zajistit svým klientům kvalitní vedení účetnictví, odborný technický servis i právní pomoc. 
 

 

Aktuality
 
Upozornění pro nebydlící členy LBD Praha 7 - Dle článku č. 10 Členská práva a povinnosti - Stanov LBD Praha 7 z 13.12.2005:
e) nebydlící člen má dále povinnost platit evidenční poplatek ve výši 200,- Kč ročně, a to do 31. prosince roku, za který se poplatek platí (dále jen „evidenční poplatek“).

(číslo účtu LBD Praha 7 : 3604440297/0100 - var.symbol 1+číslo čl.knížky)