Den otevřených dveří KZ Domovina

Čtvrtek 9.listopadu 202317:30 – 20:00Na Maninách 1525/32a, Praha 7 Vážení družstevníci, zveme Vás na prohlídku našeho kulturního domu. Na místě se dozvíte, co se nám podařilo za posledních několik let udělat, můžete si prohlédnout i zázemí a technické zařízení. V průběhu prohlídky se také dozvíte, jaké akce zde probíhají. Dále pro Vás budou otevřeny i prostory v suterénu domu, kde se nachází Divadlo Na Maninách, které můžete v rámci prohlídky také navštívit. Pro všechny příchozí máme i připravený malý bonus ve formě…

Čtěte víc >

Příspěvek na uspokojování bytových potřeb člena družstva

Na základě výsledku hlasování shromáždění delegátů mimo zasedání  ze dne 15.6.2020 bude členům družstva vyplacen příspěvek na uspokojování bytových potřeb člena družstva (dle § 750 zákona o obchodních korporacích). Na vyžádání bude členům družstva vystaven formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů.

Čtěte víc >

POMOC v případě havárie

Informujeme, že v případě havarijní situace je možno žádat o pomoc záchranou technickou službu tel. 800 290 291 (je uzavřena smlouva o poskytování havarijních služeb).

Čtěte víc >

Infoportál

Infoportálu je zpřístupněn na adrese https://is.lbdpraha7.cz/. Nebo pod odkazem v menu SPRÁVA NEMOVITOSTÍ -> INFOPORTÁL

Čtěte víc >