Příspěvek na uspokojování bytových potřeb člena družstva

Na základě výsledku hlasování shromáždění delegátů mimo zasedání  ze dne 15.6.2020 bude členům družstva vyplacen příspěvek na uspokojování bytových potřeb člena družstva (dle § 750 zákona o obchodních korporacích). Na vyžádání bude členům družstva vystaven formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů.

Čtěte víc >

POMOC v případě havárie

Informujeme, že v případě havarijní situace je možno žádat o pomoc záchranou technickou službu tel. 800 290 291 (je uzavřena smlouva o poskytování havarijních služeb).

Čtěte víc >

Infoportál

Infoportálu je zpřístupněn na adrese https://is.lbdpraha7.cz/. Nebo pod odkazem v menu SPRÁVA NEMOVITOSTÍ -> INFOPORTÁL

Čtěte víc >