Nadstandardní služby

  • zajištění převodů bytů do vlastnictví (zpracování smluv, podání návrhu na katastr, zajištění prohlášení vlastníka apod.)
  • provádění rekonstrukce účetnictví družstev a společenství vlastníků jednotek.

Právní servis:

  • organizace a vedení schůzí shromáždění společenství vlastníků či družstev
  • příprava změny stanov společenství vlastníků jednotek či družstev, sepsání zápisu ze schůze shromáždění společenství vlastníků či družstva,
  • sepsání návrhu na zápis změny do rejstříku SVJ či družstva vedeného přísl. soudem, včetně podání k soudu.