Upozornění pro členy

LBD Praha 7 upozorňuje členy, že platnost funkčního období delegátů (členů družstva) skončila všem dne 26.11.2019. Je tedy třeba odevzdat nové „pověření delegáta“ do sídla LBD Praha 7.

Čtěte víc >

POMOC v případě havárie

Informujeme, že v případě havarijní situace je možno žádat o pomoc záchranou technickou službu tel. 800 290 291 (je uzavřena smlouva o poskytování havarijních služeb).

Čtěte víc >

Infoportál

Infoportálu je zpřístupněn na adrese https://is.lbdpraha7.cz/. Nebo pod odkazem v menu SPRÁVA NEMOVITOSTÍ -> INFOPORTÁL

Čtěte víc >