Upozornění pro členy

LBD Praha 7 upozorňuje členy, že platnost funkčního období delegátů (členů družstva) skončila všem dne 26.11.2019.
Je tedy třeba odevzdat nové „pověření delegáta“ do sídla LBD Praha 7.