U Uranie 12/1362, 17000 Praha 7, IČO: 48030597
zaps. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. Dr, vl. 834
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
Stanovy družstva

 

Úplné znění stanov LBD Praha 7, ze dne 26.11.2014

 

 
 

 

Aktuality