U Uranie 12/1362, 17000 Praha 7, IČO: 48030597
zaps. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. Dr, vl. 834
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

 
Nabídka služebp r o v á d í

S P R Á V U    N E M O V I T O S TÍ všech typů vlastnictví

Součástí správy je vedení účetnictví, kompletní technický servis včetně zajištění údržby, právní poradenství.

V případě zájmu kontaktujte prosím Ing. Annu Prchalovou
                                                         na tel. 220 873 126
                                                         nebo e-mailové adrese: anna.prchalova@lbdpraha7.czNabídka služeb poskytovaných klientům Lidového bytového družstva Praha 7 na základě Smlouvy o správě:

- evidence a předpis nájmů včetně záloh na služby, dlouhodobých záloh na opravy a údržbu nemovitostí,
- roční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu /jednotky/,
- upomínkové řízení a příprava podkladů pro právní vymáhání pohledávek,
- vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek bez i s právní subjektivitou,
- úhrady nákladů /faktur od dodavatelů/ z bankovního účtu ve smyslu smluvních ujednání
- souhrnné zpracování roční zprávy o výsledcích hospodaření domů,
- zpracování podkladů pro daňová přiznání vlastníků /daň z nemovitostí, daň z příjmů právnických i fyzických osob z titulu příjmů z pronájmu nebytových nebo společných prostor/,
- vedení technické dokumentace k domu,
- zprostředkování drobné údržby spravovaného majetku
- zprostředkování oprav velkého rozsahu včetně investičních akcí
- součinnost při výběru nabídek investičních prací a jednání s tím souvisejících,
- jednání s dodavateli služeb – energií, vody a kanalizace, úklidu, odvoz domovního odpadu, čištění komínů apod.,
- zajištění povinných revizí a požárně preventivní činnosti
- odborná pomoc při plánování všech druhů oprav financovaných z dlouhodobých záloh na opravu a údržbu,
- zprostředkování pojištění nemovitostí,
- pomoc při likvidaci pojistných událostí
- uzavírání nájemních smluv pro nájemce bytů /jednotek/ nebo nebytových prostor,
- zprostředkování právní pomoci.

Rozsah využití služeb obsažených v nabídce je zcela individuální a vychází z uzavřené Smlouvy o správě. Při uzavírání Smlouvy o správě je možno dojednat specifické požadavky dle potřeby klienta.

Cena za správu nemovitosti vychází z rozsahu poskytovaných služeb a je stanovena dohodou smluvních stran.

 
 

 

Aktuality