U Uranie 12/1362, 17000 Praha 7, IČO: 48030597
zaps. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. Dr, vl. 834
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 

 
Orgány družstvaKontakty na členy představenstva a jednotlivých komisí

PŘEDSTAVENSTVO
Danuše Mitterbachová předsedkyně představenstva
Ing.Marie Kostelecká místopředsedkyně představenstva
Ing.Lubomír Král místopředseda představenstva
Ing.Tomáš Růžička člen představenstva
Miroslav Sláma člen představenstva
Ing.Hana Lukešová členka představenstva
Vladimír Otradovec člen představenstva

KONTROLNÍ KOMISE
Evženie Němcová – předsedkyně kontrolní komise
Marie Karausová – členka komise
Ing.Magdalena Růžičková – členka komise
RNDr.Hana Maříková – členka komise

DELIMITAČNÍ KOMISE
Ing. Marie Kostelecká předsedkyně komise
Ing. Karel Šťastný člen komise
František Tomášek člen komise

TECHNICKÁ A NEBYTOVÁ KOMISE
Danuše Mitterbachová předsedkyně komise
Ing.Lubomír Král člen komise
Jaroslav Bořický člen komise
Petr Radouš člen komise
Vladimír Otradovec člen komise

BYTOVÁ KOMISE
Ing.Tomáš Růžička – předseda komise
Miroslav Sláma - člen komise

EKONOMICKÁ KOMISE
Ing.Marie Kostelecká předsedkyně komise
Ing.Hana Lukešová členka komise

 

Informace a dotazy posílejte na sekretariat@lbdpraha7.cz

 
 

 

Aktuality