U Uranie 12/1362, 17000 Praha 7, IČO: 48030597
zaps. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. Dr, vl. 834
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
Informační deska

 


Usnesení ze shromáždění delegátů LBD Praha 7, konaného dne 14.6.2017.

 
 
 

 

Aktuality