U Uranie 12/1362, 17000 Praha 7, IČO: 48030597
zaps. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. Dr, vl. 834
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
Formuláře

 

1. Dohoda o převodu práv a povinností spojených s členstvím v Lidovém bytovém družstvu Praha 7 (s nájmem bytu)

2. Dohoda o převodu práv a povinností spojených s členstvím v Lidovém bytovém družstvu Praha 7 (převod pouze členství bez bytu)

3. Nájemní smlouva – obecná

4.Nájemní smlouva – dědictví

Podnájem (formulář)

Pověření delegáta

Žádost o opravu (výměnu)


 
 

 

Aktuality
 
Upozornění pro nebydlící členy LBD Praha 7 - Dle článku č. 10 Členská práva a povinnosti - Stanov LBD Praha 7 z 13.12.2005 :
e) nebydlící člen má dále povinnost platit evidenční poplatek ve výši 200,- Kč ročně, a to do 31. prosince roku, za který se poplatek platí (dále jen „evidenční poplatek“).

(číslo účtu LBD Praha 7 : 3604440297/0100 - var.symbol 1+číslo čl.knížky)