U Uranie 12/1362, 17000 Praha 7, IČO: 48030597
zaps. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. Dr, vl. 834
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
Aktuality

 

Informace pro uživatele infoportálu.  
Nová verze Infoportálu je zpřístupněna na adrese https://is.lbdpraha7.cz/.  
 
 
 
Informujeme, že v případě havarijní situace je možno žádat o pomoc záchranou technickou službu tel. 800 290 291 (je uzavřena smlouva o poskytování havarijních služeb).  
 
 

 
 

 

Aktuality